Atlas Chwastów - samosiewy rzepaku

Brassica napus

rape

Rośliny wyrastające z nasion osypanych do gleby podczas zbioru rzepaku w poprzednich sezonach wegetacyjnych i zachwaszczające rośliny uprawiane następczo po rzepaku. Nasiona rzepaku leżąc w glebie mogą zachować zdolność do kiełkowania przez kilka lat.