GATUNKI CHWASTÓW ODPORNYCH NA HERBICYDY W ŚWIECIE

 

Tabela 1. Gatunki chwastów, u których stwierdzono odporność na wiele mechanizmów działania herbicydów.

Gatunek chwastu

Liczba mechanizmów działania herbicydów,
na które uodpornił się chwast

Życica sztywna (Lolium rigidum)

14

Chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli)

11

Wiechlina roczna (Poa annua)

10

Manneczka indyjska (Eleusine indica)

8

Życica trwała (Lolium perenne ssp. multiflorum )

8

Owies głuchy (Avena fatua)

8

Szarłat Palmera (Amaranthus palmeri)

8

Wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides)

7

Echinochloa colona

7

Amaranthus tuberculatus

7

Szarłat prosty (Amaranthus hybridus)

6

Conyza sumatrensis

6

Szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus)

5

Ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia)

5

Przymiotno kanadyjskie (Conyza candensis)

5

Mietelnik (Kochia scoparia)

5

 

Tabela 2. Przynależność systematyczna chwastów, u których stwierdzono największą liczbę biotypów odpornych na herbicydy.

Rodzina

Liczba biotypów

Wiechlinowate (trawy)

85

Astrowate (złożone)

44

Kapustowate (krzyżowe)

22

Ciborowate (turzycowate)

12

Szarłatowate

11

Rdestowate

9

Trędownikowate

9

Żabieńcowate

7

Komosowate

7

Goździkowate

6

Źródło: Heap, I. The International Herbicide-Resistant Weed Database. Online. Tuesday, March 11,   2020 . Available www.weedscience.org Copyright © 1993- 2020 WeedScience.org All rights reserved.

 

Rysunek 1. Liczba gatunków chwastów, które wytworzyły biotypy odporne na herbicydy w różnych krajach.

Źródło: Heap, I. The International Herbicide-Resistant Weed Database. Online. Tuesday, April 10,   2020 . Available www.weedscience.org Copyright © 1993- 2020 WeedScience.org All rights reserved.