Wykaz gatunków chwastów odpornych na herbicydy w Polsce

Nazwa polska Nazwa łacińska Substancja czynna Grupa HRAC aktualna/dotychczasowa

Konyza kanadyjska

Conyza canadensis

simazyna*

imazapyr*

glifosat*

5/C1

2/B

9/G

Tasznik pospolity

Capsella bursa-pastoris

simazyna*

5/C1

Komosa biała

Chenopodium album

atrazyna*, metamitron

5/C1

Szarłat szorstki

Amaranthus retroflexus

atrazyna*, metamitron 5/C1

Chwastnica jednostronna

Echinochloa crus-galli

atrazyna*

5/C1

Wierzbownica gruczołowata

Epilobium ciliatum

atrazyna*

5/C1

Psianka czarna

Solanum nigrum

atrazyna*

5/C1

Palusznik krwawy

Digitaria sanguinalis

atrazyna* 5/C1
Miotła zbożowa Apera spica-venti chlorsulfuron, jodosulfuron metylosodowy, propoksykarbazon sodowy, sulfosulfuron 2/B
fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden 1/A
izoproturon* 5/C2
Wyczyniec polny Alopecurus myosuroides jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylu 2/B
fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden 1/A
Chaber bławatek Centaurea cyanus chlorsulfuron, imazapyr*, sulfometuron metylu*, tribenuron metylu 2/B
dikamba 4/O
Owies głuchy Avena fatua fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden 1/A
jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylu, propoksykarbazon sodu, sulfometuron metylu* 2/B

Maruna bezwonna

Tripleurospermum inodorum

tribenuron metylu

2/B

Mak polny

Papaver rhoeas

tribenuron metylu

2/B

Rumianek pospolity

Matricaria recutita

tribenuron metylu

2/B

* substancja czynna wycofana w UE

Źródło: Heap, I. The International Survey of Herbicide Resistant Weeds. Online. Internet. Tuesday, April 28, 2020 . Available www.weedscience.org Copyright © 1993- 2020 WeedScience.org All rights reserved.