Lista substancji czynnych, na które uodporniło się najwięcej gatunków chwastów.

Substancja czynna

Liczba gatunków chwastów

atrazyna*

66

glifosat

48

imazethapyr

44

tribenuron-metylu

44

imazamoks

40

metsulfuron-metylu

39

jodosulfuron metylosodowy

38

chlorosulfuron

37

fenoksaprop-P-etylowy

33

parakwat*

31

simazyna*

31

bensulfuron metylowy

29

tifensulfuron metylowy

28

mezosulfuron metylowy

26

2,4-D

25

* substancja czynna wycofana w UE

Źródło: Heap, I. The International Herbicide-Resistant Weed Database. Online. Tuesday, March 11,   2020 . Available www.weedscience.org Copyright © 1993- 2020 WeedScience.org All rights reserved.