Atlas Chwastów - szczaw kędzierzawy

RUMCR

Rumex crispus

curled dock