Atlas Chwastów - szczawik żółty

OXAST

Oxalis stricta

yellow sorrel