Chwasty wrażliwe

Rośliny uprawne

  • pszenica ozima
  • pszenżyto ozime

Terminy stosowania

  • wiosną po wschodach rośliny uprawnej

Sprawdź szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr środków ochrony roślin
Etykiety środków ochrony roślin
Wyszukiwarka środków ochrony roślin