Oszacuj ryzyko selekcji biotypów odpornych na herbicydy

chaber bławatek

wyczyniec polny

mak polny

miotła zbożowa

Wybór chwastu

Nasilenie zachwaszczenia

Lokalizacja pola

Klasa bonitacyjna gleby

Sposób uprawy gleby

Zmianowanie roślin uprawnych

Uprawa międzyplonów

Termin siewu

Sposób zbioru plonu

Stosowane metody zwalczania chwastów

Stosowane dawki herbicydów

Skutecznośc działania herbicydów w poprzednich latach

Stosowanie tych samych substancji czynnych herbicydów w ostatnich 3 latach


0%
50%
100%