Chwasty wrażliwe

Rośliny uprawne

  • kukurydza
  • pszenica ozima
  • jęczmień ozimy
  • żyto ozime
  • pszenżyto ozime
  • ziemniak
  • sorgo zwisłe
  • proso zwyczajne

Terminy stosowania

  • jesienią po wschodach rośliny uprawnej
  • wiosną po wschodach rośliny uprawnej

Sprawdź szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rejestr środków ochrony roślin
Etykiety środków ochrony roślin
Wyszukiwarka środków ochrony roślin